Productes

 
Cereals - Alimentació animal
  Blat de moro
  Blat
  Ordi
 
Cereals - Alimentació petits animal
  Mill
  Colza
  Lli
  Polpa
  Greix vegetal
  Greix hidrogenat
 
Cereals - Sub-Productes
  Pellofa de soja
  Tortó de blat de moro
  Segones
  Glútens – totes les varietats
  DDG
 
Cereals - Alimentació Humana
  Blat panificable
  Soja no transgènica
  Blat de moro no transgènic
 
Farratges
  Alfals granulat
  Alfals deshidratat
 
Olis
  Soja
  Palma
  Cotó
  Gira-sol
  Lli
  Colza